20150807 Young European EURODEFENSE conference 2015

2 - 7 augustus 2015 bij KMA en KIVI

Bezig zijn met techniek, zowel met je handen als in je hoofd, dat is toch echt een kenmerk van een ingenieur. Een bredere blik op de wereld is echter geen overbodige luxe als het over complexe vraagstukken gaat die behalve een technische ook een grote maatschappelijke en politieke kant hebben. Eén van de thema’s omtrent zulke vraagstukken betreft het veiligheidsbeleid van Europa.

In de eerste week van augustus vond de Young European EURODEFENSE Conference 2015 plaats op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tien nationaliteiten, vertegenwoordigd door een groep van 70 enthousiaste jonge academici, namen actief deel in het programma en de hierdoor aangewakkerde discussie. De voorzitter van de conferentie was oud minister van defensie, Dr. Wim van Eekelen.

Twee KIVI-leden, Ralph Huijgen en Ming Ming Yu, mochten als enige ingenieurs deelnemen in de Nederlandse delegatie. Zij konden de discussie over het veiligheidsbeleid vanuit een technische invalshoek benaderen. Inhoudelijke informatie kwam van gastlezingen en excursies vanuit de Europese commissie, politiek en andere aandachtsgebieden in internationale veiligheid. Uit de gastlezingen werd duidelijk dat de Europese defensie en veiligheid om meer draait dan alleen maar soldaten en hun materieel. De geopolitieke situatie, verschillende standpunten, verdeelde Europese belangen en interessegebieden zorgen voor een complex geheel op ons continent. Ook werd duidelijk dat Europese defensie en veiligheid verder strekt dan de EU grenzen. Dit blijkt wel uit de EU missie Atalanta in de zeeën bij Somalië en missie in Mali. Maar ook de groei van China bleef niet ongenoemd.

In tien groepen werd gedurende de week een position paper samengesteld voor de ontwikkeling van het nieuwe Europese veiligheidsbeleid. Deze papers worden door EURODEFENSE aangeboden aan de Europese Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini. De groep van Ralph en Ming Ming schreef de bijdrage vanuit het industriële en technologische belang en presenteerde dit tijdens de slotbijeenkomst bij KIVI in Den Haag. De ideeën over een ander ecosysteem voor de defensieindustrie waarin werden erg goed ontvangen. Dit paper werd in de top 3 beoordeeld!

Ralph Huijgen is Application Engineer Overlay bij ASML
Ming Ming Yu is Lead Development Engineer Testing bij Fokker Landing Gear B.V.